Notícies del grup

(Contenido en el idioma por defecto)

Fotografia i història de l'educació [recurs electrònic] : iconografia de la modernització educativa / Francesca Comas Rubí, Xavier Motilla Salas i Bernat Sureda Garcia

Palma de Mallorca : Lleonard Muntaner, 2012

Els que estau interessants en la importància de les fotografies com patrimoni històric podeu accedir clicant aquí a aquest llibre que recull d’algunes de les principals aportacions —en format d’articles en revistes i comunicacions a congressos fins ara dispersos— que des del Grup d’Estudis d’Història de l’Educació (GEDHE) de la Universitat de les Illes Balears, es realitzaren entre els anys 2007 i 2011, com a fruit d’un projecte de recerca desenvolupat en el marc del Pla Nacional de R+D+I, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, intitulat «Cambios y continuidades en educación a través de la imagen: una mirada distinta sobre el proceso de renovación educativa.
Hi podeu trobar estudis sobre la informació que ens aporta la fotografia per conèixer el passat de l'educació i reflexions sobre la conservació dels documents fotogràfics.

- més informació -

Fecha del evento: 09/01/2013

Fecha de publicación: Wed Jan 09 11:09:00 CET 2013