Proyectos y contratos

  • "Guia pràctica per a l'elaboració de treballs històrico-educatius adreçada a alumnes de Grau/Màster de la Universitat de les Illes Balears", 2013-2014. Investigador principal: Francisca Comas Rubí. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat (UIB). UIB I ICE-IRIE. Proyecto.