Publicaciones en revistas

  • Pere Capellà Simó, "'La joguina de llauna a Catalunya: les fàbriques de Jordi i Enric Rais (1870-1939)'", "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi", Número 19, Páginas 203-226, 2006. Artículo.