Escuchar

Equipo Investigador

Investigador principal

Miembros

Colaboradores

  • Sr. Antoni Aulí Ginard (Técnico superior)
  • Sr. Joan Cánovas Salvá (CIBER -> Titulado superior)
  • Sr. Bartomeu Llinas Ferra (Doctorando)