Escuchar

Notícies del grup

(Contenido en el idioma por defecto)

Lloc: Aula Magna de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. Universitat de les Illes Balears

Organitza: Grup d’Estudis d’Història de l’Educació (UIB), Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana (IEC)
Col·labora: Facultat d’Educació, Universitat de les Illes Balears.
Durada: 10 hores (s’ha concedit 1 crèdit de lliure configuració).

- més informació -

Fecha del evento: 24/05/2013

Fecha de publicación: 30/05/2013