Escuchar

Notícies del grup

(Contenido en el idioma por defecto)

Lloc: Seminari de Teoria i Història de l’Educació, Edifici Guillem Cifre de Colonya, Universitat de les Illes Balears

 

Organitza: Grup d’Estudis d’Història de l’Educació (Universitat de les Illes Balears)
Dia: 31 d’octubre de 2013
Hora: 11:30 h.

Més informació

Fecha del evento: 31/10/2013

Fecha de publicación: 25/10/2013