Escuchar

Otras publicaciones

  • González-Agàpito, J.; Marquès,S.; Mayordomo, A.; Sureda, B. , "Tradició i renovació pedagògica. 1898-1939. Història de l'educació. Catalunya, Illes Balears, País Valencià.". España, 2002. Libro.
  • Sureda Garcia, B. , "La difussió de l'escolarització primaria a Balears (1833-1874): el cas de Marratxí", Ajuntament de Marratxi, III Jornades d'estudis Locals a Marratxí. España, 2002. Capítulo de libro.
  • Fullana Puigserver, Pere. , "L'associacionisme a les Illes Balears. Estat de la qüestió", Associacions, fundacions, organitzacions del tercer sector. Factors d'educació social i eines de democràcia participativa. España, 2002. Capítulo de libro.