Escuchar

Participación en congresos

 • Barceló Bauzà, G.; Comas Rubí, F.. , "Una aproximació a l'escola a través de les memòries de pràctiques dels estudiants de magisteri: l'escola rural de Gorga". "Mestres d'escola. VII Jornades d'Història de l'Educació Valenciana", València, España, 2014. Datos de publicación: Mayordomo, A.; Agulló, M.C.; Pérez, A. Mestres d'Escola. 'Una aproximació a l'escola a través de les memòries de pràctiques dels estudiants de magisteri: l'escola rural de Gorga'. VII Jornades d'Història de l'Educació Valenciana. València: CEIC Alfons el Vell, Universitat de València, 2014. Presentación de comunicación.
 • Motilla Salas, Xavier. , "Aprender con la imagen". "IV Seminario Pedagógico 'La fotografía y la renovación pedagógica'", Madrid, España, 2014. Mesa redonda.
 • Sureda Garcia, Bernat; Colom Cañellas, Antoni Joan; Janer Manila, Gabriel; Comas Rubí, Francisca; Motilla Salas, Xavier; Fullana Puigserver, Pere; González Gómez, Sara; Alzina Seguí, Pere Jaume; Gelabert Gual, Llorenç; Burgués Mestre, Juan José; Barceló Bauzà, Gabriel. , "Grup d'Estudis d'Història de l'Educació (GEDHE)". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, España, 2014. Datos de publicación: http://www.uibcongres.org/jornadesIRIE/ponencia.ct.html?mes=2&ordpon=1. Póster.
 • Comas Rubí, Francisca; Sureda Garcia, Bernat; Motilla Salas, Xavier; González Gómez, Sara; Barceló Bauzà, Gabriel. , "Els projectes desenvolupats pel Grup d'Estudis d'Història de l'Educació de la UIB entorn a la utilització de la fotografía com a font per a la recerca històric educativa". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, España, 2014. Datos de publicación: http://www.uibcongres.org/jornadesIRIE/ponencia.ct.html?mes=5&ordpon=1. Póster.
 • Comas, Francisca; Fullana, Pere; Motilla, Xavier; Sureda, Bernat. , "Fotografia i docència en història de l'educació". "Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, España, 2014. Datos de publicación: http://www.uibcongres.org/jornadesIRIE/ponencia.ct.html?mes=5&ordpon=13. Póster.
 • González Gómez, Sara. , "Presencia italiana en la Universidad de Salamanca durante el franquismo: análisis de datos del periodo 1955/70". "VI Conversaciones Pedagógicas de Salamanca: Influencias italianas en la educación española e iberoamericana", Salamanca, España, 2014. Datos de publicación: González Gómez, Sara. Presencia italiana en la Universidad de Salamanca durante el franquismo: análisis de datos del periodo 1955/70. Hernández Díaz, José Mª. (coord.). Influencias italianas en la educación española e iberoamericana, Salamanca, FahrenHouse Ediciones, 2014, 77-90.. Presentación de comunicación.
 • Fullana Puigserver, Pere; Comas Rubi, Francisca.. , "La dimensión educativa de Ramon Llull: experiencias didácticas desarrolladas a partir del patrimonio histórico-educativo". "VI Jornadas científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE)", Madrid, España, 2014. Datos de publicación: Fullana Puigserver, Pere; Comas Rubí, Francisca. 'La dimensión educativa de Ramon Llull: experiencias didácticas desarrolladas a partir del patrimonio histórico-educativo'. Badanelli Rubio, A.; Póveda Sanz, M.; Rodríguez Guerrero, C. Pedagogía museística: prácticas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo. Madrid: UCM, 2014. pàgs. 245-254. Presentación de comunicación.
 • Fullana Puigserver, P.; González Gómez, S.; Comas Rubí, F.. , "La fotografia en els llibres conmemoratius dels centres escolars (1939-1975)". "XXI Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma de Mallorca, España, 2014. Datos de publicación: Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda Garcia, B. (Editors). 'La fotografia en els llibres conmemoratius dels centres escolars (1939-1975)'. Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma de Mallorca: Edicions UIB, 2014. Pàgs. 147-157. Presentación de comunicación.
 • González Gómez, S.; Comas Rubí, F.; Fullana Puigserver, P.. , "La 'construcció' del record escolar a través de la fotografia: 'deconstrucció' de dos anuaris escolars". "XXI Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma de Mallorca, España, 2014. Datos de publicación: Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda Garcia, B. (Editors). 'La 'construcció' del record escolar a través de la fotografia: 'deconstrucció' de dos anuaris escolars'. Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma de Mallorca: Edicions UIB, 2014. Pàgs. 159-169. Presentación de comunicación.
 • González Gómez, S.; Fullana Puigserver, P.; Comas Rubí, F.. , "Premsa escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del franquisme". "XXI Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma de Mallorca, España, 2014. Datos de publicación: Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda Garcia, B. (Editors). 'Premsa escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del franquisme'. Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma de Mallorca: Edicions UIB, 2014. Pàgs. 403-413. Presentación de comunicación.
 • Comas Rubí, F.; Fullana Puigserver, P.; González Gómez, S.. , "El retrat escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic". "XXI Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma de Mallorca, España, 2014. Datos de publicación: Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda Garcia, B. (Editors). 'El retrat escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic'. Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma de Mallorca: Edicions UIB, 2014. Pàgs. 377-388. Presentación de comunicación.
 • Barceló Bauzà, Gabriel. , "L'escola pública a Mallorca durant el primer franquisme (1936-1959)". "I Jornades de Recerca i Innovació Educativa de les Illes Balears", Palma, España, 2014. Póster.
 • Gelabert Gual, Llorenç; Motilla Salas, Xavier. , "Los fondos fotográficos de interés patrimonial histórico-educativo de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Mallorca". "VI Jornadas Científicas de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE). Pedagogía museística: Prácticas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo", Madrid, España, 2014. Datos de publicación: Gelabert Gual, Llorenç; Motilla Salas, Xavier. 'Los fondos fotográficos de interés patrimonial histórico-educativo de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Mallorca', Badanelli Rubio, Ana M.; Poveda Sanz, María; Rodríguez Guerrero, Carmen (Coords.). Pedagogía Museística: Prácticas, usos didácticos e investigación del patrimonio educativo. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2014, pp. 449-458. ISBN: 978-84-617-1800-9. Presentación de comunicación.
 • Motilla Salas, Xavier; Gelabert Gual, Llorenç. , "La fotografia escolar i educativa en l'inici de la premsa il·lustrada a Mallorca entre els segles XIX i XX". "XXI Jornades d'Història de l'Educació. Imatges de l'escola, imatge de l'educació", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Motilla Salas, Xavier; Gelabert Gual, Llorenç: 'La fotografia escolar i educativa en l'inici de la premsa il·lustrada a Mallorca entre els segles XIX i XX', Comas Rubí, Francisca; González Gómez, Sara; Motilla Salas, Xavier; Sureda Garcia, Bernat (Eds.). Imatges de l'educació, imatge de l'escola. Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, pp. 239-251. ISBN: 978-84-8384-294-2. Presentación de comunicación.
 • Motilla Salas, Xavier; Gelabert Gual, Llorenç. , "Fotoperiodisme, revistes il·lustrades i educació a Mallorca (1917-1936)". "XXI Jornades d'Història de l'Educació. Imatges de l'escola, imatge de l'educació", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Motilla Salas, Xavier; Gelabert Gual, Llorenç: 'Fotoperiodisme, revistes il·lustrades i educació a Mallorca (1917-1936)', Comas Rubí, Francisca; González Gómez, Sara; Motilla Salas, Xavier; Sureda Garcia, Bernat (Eds.). Imatges de l'educació, imatge de l'escola. Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, pp. 253-265. ISBN: 978-84-8384-294-2. Presentación de comunicación.
 • Barceló Bauzà, Gabriel; Colom Cañellas, Antoni Joan; Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere; Gelabert Gual, Llorenç; González Gómez, Sara; Motilla Salas, Xavier; Sureda Garcia, Bernat. , "Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana". "Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma, España, 2014. Miembro del comité organizador.
 • Barceló Bauzà, Gabriel; Rabazas Romero, Teresa. , "La escuela en Mallorca durante el franquismo, una aproximación a través de las memorias de prácticas del Fondo Romero Marín". "Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Barceló Bauzà, Gabriel; Rabazas Romero, Teresa. La escuela en Mallorca durante el franquismo, una aproximación a través de las memorias de prácticas del Fondo Romero Marín. Comas, Francisca; González, Sara; Motilla, Xavier; Sureda, Bernat (eds.). Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Actes de les XXI Jornades d'Història de l'Educació, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, 87-100, ISBN: 978-84-8384-294-2. Presentación de comunicación.
 • Sureda Garcia, Bernat; Barceló Bauzà, Gabriel. , "L'escola divulgada pel franquisme: el fons fotogràfic de l'Agència EFE". "Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Sureda Garcia, Bernat; Barceló Bauzà, Gabriel. L'escola divulgada pel franquisme: el fons fotogràfic de l'Agència EFE. Comas, Francisca; González, Sara; Motilla, Xavier; Sureda, Bernat (eds.). Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Actes de les XXI Jornades d'Història de l'Educació, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, 277-288, ISBN: 978-84-8384-294-2. Presentación de comunicación.
 • Barceló Bauzà, Gabriel; Sureda Garcia, Bernat. , "La xarxa com a eina per a la recerca de fonts fotogràfiques per a una història de l'educació". "Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Jornades d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Barceló Bauzà, Gabriel; Sureda Garcia, Bernat. La xarxa com a eina per a la recerca de fonts fotogràfiques per a una història de l'educació. Comas, Francisca; González, Sara; Motilla, Xavier; Sureda, Bernat (eds.). Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Actes de les XXI Jornades d'Història de l'Educació, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2014, 367-376, ISBN: 978-84-8384-294-2. Presentación de comunicación.
 • Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere; González Gómez, Sara. , "La Fotografia en els llibres commemoratius dels centres escolars (1939-1975)". "XXI Jornades d'História de l'Educació. Imatges de l'escola, imatges de l'educació", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere; González Gómez, Sara. La Fotografia en els llibres commemoratius dels centres escolars (1939-1975). Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda García, B. (Eds.), Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma, Edicions UIB, 2014, 147-157.. Presentación de comunicación.
 • González Gómez, Sara; Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere. , "La Construcción del record escolar a través de la fotografia: desconstrucció de dos anuaris col·legials". "XXI Jornades d'História de l'Educació. Imatges de l'escola, imatges de l'educació", Palma, España, 2014. Datos de publicación: González Gómez, Sara; Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere. La Construcción del record escolar a través de la fotografia: desconstrucció de dos anuaris col·legials. Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda García, B. (Eds.). Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma, Edicions UIB, 2014, 159-169.. Presentación de comunicación.
 • Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere; González Gómez, Sara. , "El retrat escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic". "XXI Jornades d'História de l'Educació. Imatges de l'escola, imatges de l'educació", Palma, España, 2014. Datos de publicación: Comas Rubí, Francisca; Fullana Puigserver, Pere; González Gómez, Sara. El retrat escolar, aproximació a un subgènere iconogràfic. Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda García, B. (Eds.). Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma, Edicions UIB, 2014, 377-388.. Presentación de comunicación.
 • González Gómez, Sara; Fullana Puigserver, Pere; Comas Rubí, Francisca. , "Premsa Escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del franquisme". "XXI Jornades d'História de l'Educació. Imatges de l'escola, imatges de l'educació", Palma, España, 2014. Datos de publicación: González Gómez, Sara; Fullana Puigserver, Pere; Comas Rubí, Francisca. Premsa Escolar i fotografia: inventari i consideracions inicials acotades a la Mallorca del franquisme. Comas Rubí, F.; González Gómez, S.; Motilla Salas, X.; Sureda García, B. (Eds.). Imatges de l'escola, imatge de l'educació. Palma, Edicions UIB, 2014, 403-413.. Presentación de comunicación.
 • Barceló Bauzà, Gabriel. , "L'escola pública a Mallorca durant el Franquisme (1936-1959)". "I Seminari d'Investigació en Educació (SIE)", Palma, España, 2014. Ponencia.
 • LLINÀS FERRÀ, B. - SUREDA GARCIA,B.. , "L' escola de vacances: la memòria gràfica de les colònies escolars de la transició democràtica a les illes balears". "XXI JORNADES D'HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ", PALMA, España, 2014. Presentación de comunicación.
 • Gelabert, Llorenç; Vaquer Esteve, Josep Joaquim. , "L'ideal d'ensenyament musical a Mallorca (1874-1923): una qüestió social més que legal". "XXI Jornades d'Història de l'Educació. Imatges de l'escola, imatge de l'educació", España, 2014. Presentación de comunicación.