Escuchar

Tesis y trabajos de investigación

  • Sara González Gómez, "La Universidad de Salamanca durante el franquismo (1956-1968)". Universidad de Salamanca, España, 2013. Tesis doctoral.
  • Barceló Bauzà, Gabriel, "Infància i escola durant el primer franquisme a les Illes Balears (1939-1959): una aproximació a l'escola pública a través de les memòries de pràctiques de magisteri". Universitat de les Illes Balears, España, 2013. Tesis de Máster.